Управління нової генерації
має на меті детальний, цілісний і
глобальний підхід до розвитку суспільства
Хто ми

Провідні європейські економісти давно визнали, що в результаті змін за останні десятиліття значно зросла роль регіону у створенні передумов для економічного зростання держави в цілому. Тому влада повинна всіляко заохочувати громадськість на місцях, підтримувати локальні та регіональні ініціативи, створювати та впроваджувати економічні програми розвитку, забезпечувати сприятливою законодавчою базою.  

Попри офіційний курс нашої країни на економічний та соціальний розвиток регіонів – на сьогодні тандем «центральна влада – регіональна влада» працює неефективно на користь громадськості та мешканців тих самих регіонів, що в свою чергу в глобальному масштабі складає населення всієї України. Ми дійшли до закономірного висновку:     
Майбутнє нашого краю сьогодні у значно більшій мірі, ніж раніше, залежить від самих його мешканців та місцевої еліти.

Особливу роль у цьому  відіграють неурядові організації, діяльність яких має на меті не збільшення прибутку, а задоволення нетипових потреб населення, ініціювання реальних перетворень на локальному рівні, що вестиме в результаті до становлення самодостатньої багатої громади.

Створення громадської організації «Управління нової генерації» є логічним результатом діяльності громадського активу, який прагне реформ, змін та нововведень.
Організація була зареєстрована 17 червня 2009 року.
Місценародження організації – м. Добромиль, Старосамбірський район, Львівська область. Активні члени організації представляють її також у м. Києві та Львові.

Мета: об’єднати членів громади для можливості реалізації своїх законних інтересів (соціальних,  економічних та культурних).

Місія:
-    Зробити свій вклад у розвиток та підтримку освіти, економічного зростання та культури.
-    Допомогти становленню свідомості молоді та розумінню свого призначення в рідній місцевості, регіоні, Україні та світі в цілому.
-    Сприяти розвитку інтеграційних процесів в регіоні та засвідчити свою підтримку проєвропейського курсу розвитку України вцілому.

Завдання:
-    організація освітніх, культурних, спортивних, інтеграційних та інших суспільно значимих проектів та заходів для дітей, школярів, студентів,
     повнолітніх громадян та дорослих спільно з державними органами, фізичними особами, юридичними особами, навчальними закладами та іншими акредитованими установами;
-    налагодження партнерських відносин з іншими інституціями, в тому числі міжнародними, для організації спільних заходів, грантових програм та обміну досвідом;
-    всебічна підтримка молодих людей Старосамбірщини;
-    сприяння полегшенню доступу дітей шкільного віку та студентської молоді до світових джерел інформації, участі у всеукраїнських та міжнародних грантових програмах, участі в діяльності студентських, молодіжних та інших організацій;
-    соціальна підтримка малозабезпечених сімей, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт та дітей-напівсиріт територіальної громади Старосамбірщини.
-    підтримання зв’язків з вихідцями зі Старосамбірщини.